Oferta Biura

 

Biuro Rachunkowe ARKA Sp. z o.o. jest w trakcie wdrażania programu ISO 9001

 

Zasady współpracy zależą od potrzeb danego klienta oraz dotychczasowej organizacji pracy w zakładzie zleceniodawcy. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Biuro Rachunkowe ARKA na podstawie zawartej umowy odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone i wynikłe w trakcie pracy.

 

W ramach zawartej umowy zapewniamy Państwu następujące czynności:

·        Prowadzenie ksiąg handlowych

·        Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

·        Prowadzenie ryczałtu

·        Prowadzenie kadr oraz płac wraz z obowiązkami wobec ZUS

·        Prowadzenie akt osobowych

·        Outsourcing, czyli leasing pracownika do siedziby zleceniodawcy

·        Analiza profilu działalności firmy w celu wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, zarówno podatkiem dochodowym jak i podatkiem VAT

·        Pomoc w założeniu, przekształceniu i likwidacji firmy

·        Sporządzanie umów, zestawień, pism, dowodów księgowych i innych

·        Sporządzanie i rocznych zeznań wynikających z ksiąg handlowych oraz obowiązujących sprawozdań finansowych dla celów statystycznych

·        Reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS również w sprawach spornych

·        Przygotowywanie dokumentów kredytowych związanych z działalnością gospodarczą dla banków i innych instytucji finansujących

·        Leasing operacyjny i finansowy środków trwałych

·        Windykacja należności i doradztwo prawne

·        Wyprowadzanie zaległości

·        Inne czynności na zlecenie klienta

 

Współpraca z Naszym Biurem zapewnia Państwu:

-       Gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług

-       Obniżenie kosztów własnych firmy związanych z bezpośrednim zatrudnieniem pracownika

-       Obniżenie ryzyka własnych przedsięwzięć biznesowych

-       Spotkanie z fachową kompetentną i kompleksową obsługą firmy


Gwarantujemy Państwu rzetelną, profesjonalną obsługę, stały kontakt i nadzór nad operacjami gospodarczymi oraz przyjemną współpracę.


 

 

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.