Do pobrania - dokumenty urzędowe VAT

 

- VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

- VAT-UE/A Informacja o wewenątrzwspólnotowych dostawach towarów

- VAT-UE/B Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

- VAT-UE/C Informacja o wewnątrzwsólnotowym świadczeniu usług

- VAT-25 Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

- VAT-IM Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

- VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie

- VAT-22 Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z rzeczpospolitej polskiej do innego państwa członkowskiego wspólnoty europejskiej

- VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

- VAT-24 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu

- VAT-21 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

- VAT-5UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

- VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

- VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

- VAT-11 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

- VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

- VAT-10 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwsólnotowym nabyciu nowych środków transportu.

- VAT-7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług

- VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

- VAT-9 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

- VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług

- VAT-7D Deklaracja dla podatku od towarów i usług

- VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonaniach wewnątrzwsólnotowych transakcjach   

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.