Do pobrania - urzędowe, rejestrowe

 

- VAT-Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

- VAT- R/UE Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

- VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

- EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (PDF)

- Poradnik jak zgłosić zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (DOC)

- NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

- NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.