Do pobrania - dokumenty urzędowe PIT

 

- PIT/Z Informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy

- PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

- PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku

- PIT/B Informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

- PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

- PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

- PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

- PIT-AZ Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

- PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

- PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

- PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

- PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

- PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  

- PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

- PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

- PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów

- PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

- PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

- PIT-23 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

- PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

- PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

- PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika

- PIT-14 Informacja o: - wysokości wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

- PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

- PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

- PIT-8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

- PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

- PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

- PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

- PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- PIT-2C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

- PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

- PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku       

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.