Do pobrania - dokumenty kadrowe

 

- NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

- NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

- NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą 

- NIP-B Informacja o rachunkach bankowych

- NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

- NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

- NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.