Do pobrania - dokumenty kadrowe

- IFT-2 / IFT-2R Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczpospolitej polskiej

- IFT-3 / IFT-3R Informacja o przychodach wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy

- IFT-1 / IFT-1R Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania

- IFT/A Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy

- CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

- CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

- CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

- CIT-ST Informacja podatnika od ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

- CIT-10Z Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczpospolitej polskiej

- CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców.

- CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych

- CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazanych darowiznach

- CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium rzeczpospolitej polskiej.

- CIT-ST/A Informacja o zakładach (oddziałach)

- CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracjach CIT-6AR

- CIT-10R Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczpospolitej polskiej.

- CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

- CIT-7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.    

 

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.