Do pobrania - dokumenty kadrowe

- Kwestionariusz osobowy dla pracownika

- Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Umowa o dzieło

- Umowa zlecenie

- Skierowanie na badania lekarskie

- Umowa o prace na czas określony minimum 6 miesięcy z możliwością na wcześniejsze rozwiazanie

- Umowa o pracę na czas nieokreślony

- Umowa o pracę na czas określony

- Umowa o pracę na okres próbny

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

- Oświadczenie o UP rencie lub emeryturze

- Aneks do umowy o pracę

- Oświadczenie o obowiązkach, tajemnicy służbowej i ryzyku

- Oświadczenie o podwyższonych kosztach

- Upoważnienie do przekazywanie na konto wynagrodzenia

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.