Bezpieczeństwo Klienta

 

Biuro Rachunkowe ARKA Sp. z o.o. jest w trakcie wdrażania programu ISO 9001

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność usługowa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (np. certyfikat księgowy) oraz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Niespełnienie tych obowiązków powoduje karę grzywny lub ograniczenia wolności, co wynika z art. 79 pkt. 6 i 7 ustawy o rachunkowości.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc Państwa zapewnić, że Biuro Rachunkowe ARKA Spółka z o. o. posiada wszelkie uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiednie certyfikaty i dyplomy możecie Państwo obejrzeć w zakładce O Firmie, a oryginały tych dokumentów znajduje się w siedzibie Biura ARKA.

Również Państwa dokumenty są bezpieczne, gdyż siedziba Biura ARKA jest monitorowana całodobowo przez firmę Solid Security. Ponadto zatrudniamy tylko zaufanych pracowników, jest to więc gwarancja ochrony Państwa danych osobowych, osiąganych wyników finansowych etc

 

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.